Rozvoj a inovace

Krok správným směrem

vstříc inovacím a rozvoji zdrojů

Společnost EDU-PRO Consulting a.s.  se zaměřuje na dvě hlavní oblasti, a to vzdělávání (EDUcation) a komplexní projektový management (PROjects). Na aktivitách se podílí od A do Z a nabízí různorodým subjektům (státní správa a samospráva, vzdělávací instituce, neziskové organizace a MSP) komplexní servis v oblastech

  • Projektového managementu
  • Technického vzdělávání
  • Mezinárodního networkingu
  • Organizace  produkce akcí

Nezisková organizace TSI Písek z.s. chce posilovat konkurenceschopnost jihočeského regionu prostřednictvím inovačních aktivit v oblastech informačních a komunikačních technologií, zdravotnictví a sociálních služeb.

Organizace

© Copyright - RG Investment a.s.